หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 


นายพศวัตร์ รักดี
นายก อบต.ช่องสาริกา
 


นายประสงค์ บัวแย้ม
รองนายก อบต.ช่องสาริกา


นายชัยยันต์ ประสานพรรณ์
รองนายก อบต.ช่องสาริกา
 


นายจักรกริช คงเกตุแก้ว
เลขานุการนายก อบต.ช่องสาริกา
 


นายไพบูลย์ ขำวารี
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา


นายสุรพรรณ เจริญสุข
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา


นายจรูญ คชรินทร์
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา


นางสาวสมนิต คำมงคล
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา


นายสมศักดิ์ วงษ์ทอง
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา


นายพยัพ อินเนียม
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา