หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 


นายพศวัตร์ รักดี
นายก อบต.ช่องสาริกา
โทร : 095-749-7897
 


นายประสงค์ บัวแย้ม
รองนายก อบต.ช่องสาริกา
โทร : 089-242-5750


นายชัยยันต์ ประสานพรรณ์
รองนายก อบต.ช่องสาริกา
โทร : 095-249-1324
 


นายจักรกริช คงเกตุแก้ว
เลขานุการนายก อบต.ช่องสาริกา
โทร : 084-109-4682
 


นายไพบูลย์ ขำวารี
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา
โทร : 036-705-060-11


นายสุรพรรณ เจริญสุข
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา
โทร : 036-705-060-11


นายจรูญ คชรินทร์
ที่ปรึกษานายก อบต.ช่องสาริกา
โทร : 036-705-060-11