หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
สภาพทั่วไป
 
 
ตำบลช่องสาริกา เป็นหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอพัฒนานิคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ เลขที่ 255 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวอำเภอพัฒนานิคม ประมาณ 17 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ 39 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 160 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 81.16 ตารางกิโลเมตร หรือ 50,725 ไร่
 
 
ตำบลช่องสาริกา อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลพัฒนานิคม และตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
จำนวนประชากรในตำบลช่องสาริกา ทั้งหมด 8,040 คน
 
แยกเป็นชาย จำนวน 3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72
 
แยกเป็นหญิง จำนวน 4,123 คน คิดเป็นร้อยละ 51.28
 
จำนวนครัวเรือน 4,253 ครัวเรือน
 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 99.06 คน/ตารางกิโลเมตร
  ตำบลช่องสาริกามีพื้นที่เป็น ที่ราบ มีทรัพยากรธรรมชาติได่แก่
 
ภูเขา
ถ้ำ
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสาริกาพัฒนา 425 442 867 761  
2   บ้านด่านกระเบา 131 125 256 81
  3   บ้านน้ำซับ 135 157 292 87  
4   บ้านโคกสะอาด 165 178 343 136
  5   บ้านหลุบเลา 561 634 1,195 1,129  
6   บ้านตอยาง 491 518 1,009 314
  7   บ้านซับตะเคียน 429 471 900 296  
8   บ้านหนองโพธิ์ 280 276 556 387
  9   บ้านปากช่องสาริกา 179 198 377 126  
10   บ้านคลองตะเคียน 279 295 574 172
  11   บ้านห้วยสงบ 122 122 244 93  
12   บ้านช่องสาริกา 325 327 652 346
  13   บ้านถ้ำบ่อทอง 395 380 775 325  
    รวม 3,917 4,123 8,040 4,253
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประชากรร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชไร่ที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ทานตะวัน ฟักทอง อาชีพรอง ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโคนม โคเนื้อ ไก่