หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัวตามโครงการสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 9541 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล ซอย 11 สาย 3-2 หมู่ที่ 13 ต.ช่องสาริกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล ซอย 11 สาย 3-2 หมู่ที่ 13 ต.ช่องสาริกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้าย การป้องกันและการณรงค์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ แบบจุ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด PC๒๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4