หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชที) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยอู่รุ่งโรจน์ หมู่ที่ 12 ต.ช่องสาริกา ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 472.50 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ จำนวน 13 โครงการ ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร บริเวณซอย 11 สาย 1 - ตรี ต.ช่องสาริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบเคพซีล ถนนซอย 10/1 สาย 1-ตรี หมู่ที่ 4 ต.ช่องสาริกา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 390 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล หมู่ที่ 9 ซอย 7 สาย 4 ถนนกว้าง 6 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 180 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างวางท่อเมนน้ำประปาแบบ PVC บริเวณหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ต.ช่องสาริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6