หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อโครงการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล หมู่ที่ 9 ซอย 7 สาย 4-เข้าเขา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล หมู่ที่ 9 ซอย 7 สาย 4-เข้าเขา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 800 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล หมู่ที่ 8, 10 ถนนซอย 15 สาย 4-เข้าเขา ถนนกว้าง 7 เมตร ช่วงที่ 1 ระยะทาง 500 เมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 800 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประปา จำนวน 13 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 10/1 สาย 1-2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 265 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 795.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บริเวณถนนซอย 8 พิเศษ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัสท์ติก หมู่ที่ 2 ต.ช่องสาริกา ถนนซอย 9 ระหว่างถนนสาย 1-ตรี หรือมีขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22