หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 46 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 [ 17 พ.ค. 2561 ]    อ่าน 35 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 34 
 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 [ 26 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 21 
 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ [ 24 เม.ย. 2561 ]    อ่าน 48 
 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 [ 26 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 [ 23 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 25 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 32 
 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 [ 21 ก.พ. 2561 ]    อ่าน 59 
 
สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 [ 25 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
 
สรุปมติ ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 [ 24 ม.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี [ 24 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 26 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี [ 24 พ.ย. 2560 ]    อ่าน 29 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ฯ [ 24 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 22 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 ณ [ 20 ต.ค. 2560 ]    อ่าน 27 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. [ 29 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 28 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี (ก.ท.จ.ลพบุรี) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. [ 29 ก.ย. 2560 ]    อ่าน 25 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. [ 28 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 35 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. [ 28 ส.ค. 2560 ]    อ่าน 46 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)