โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานที่ฝายหนองโพธิ์ตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” ณ บริเวณฝายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องสาริกา

นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก และผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำไหลหลากบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๖

ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ณ ห้องประชุม บริษัท บีฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ลงพื้นที่ตรวจโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๙ และ หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๗ ระหว่าง สาย ๒ - สาย ๔

นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ลงพื้นที่มอบอาหารสัตว์ให้แก่วัดในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา