วันที่ 18 กันยายน 2566 นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ตามโครงการ ” ปันรัก เติมสุข สู่ชุมชน” มอบรถวีลแชร์และ รถสามล้อโยก แก่ผู้สูงอายุ ตำบลช่องสาริกา

วันที่ 13 ก.ย. 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม อสม.สัญจรตำบลช่องสาริกา ณ วัดราษฎร์สามัคคี (วัดต่อยาง) หมู่ที่ 6

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายกพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับญาติของผู้ป่วย เพื่อให้ยืมใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปรกติของระบบทางเดินหายใจ ตามโครงการ ” ปันรัก เติมสุข สู่ชุมชน”

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกอบต.ช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจ บ.ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำโดย นายพัลลภ ภัทรบดี นายกอบต.ช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี