วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วย นายรักชาติ มั่นเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายนิติศักดิ์ เจริญสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ ณ วัดมณีศรีโสภณ หมู่ที่ ๗ ตำบลช่องสาริกา