วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดเมตตาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ผนึกพลังขับเคลื่อน“โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลช่องสาริกา และเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา ทั้งหมด 15 วัด ในการนี้ นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณวัดเมตตาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา