วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นำโดยนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา พร้อมเพรียงกัน จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเทียนเข้าพรรษาแก่คณะสงฆ์ 19 วัด
- วัดเมตตาธรรม หมู่ที่ 1
- วัดบัวขาวศิริชัยโย หมู่ที่ 1
- วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8
- วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 8
- วัดอินทราราม หมู่ที่ 10
- วัดมณีศรีโสภณ หมู่ที่ 7
- วัดราษฎร์มงคล หมู่ที่ 1
- วัดดำรงบุล หมู่ที่ 5
- วัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 6
- วัดตอยาง หมู่ที่ 6
ตามประเพณีของพุทธศาสนิกชน
ขอขอบคุณความร่วมมือจากภาคส่วนมา ณ โอกาสน