นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอพัฒนานิคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ