เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายพัลลภ ภั่ทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ติดตามการดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท บี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยการทำผ้าใบคลุมบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน