เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายพัลลภ ภั่ทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ติดตามการดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท บี ฟู๊ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียโดยการทำผ้าใบคลุมบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860