วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสะอาด ร่วมกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ โดยมีกิจกรรม Big cleaning day ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณโคกสะอาด ม.4 ตำบลช่องสาริกา