วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนช่องสาริกา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณ ซ.7 เข้าเขา หมู่ 9