วันที่ 13 ก.ย. 2566 นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม อสม.สัญจรตำบลช่องสาริกา เพื่อรับฟังความคิดเห็น และชี้แจงข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานระหว่าง อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา ณ วัดราษฎร์สามัคคี (วัดต่อยาง) หมู่ที่ 6

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860