วันที่ 25 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาได้ร่วมกันกำจัดวัชพืชและพรวนดินให้แก่พรรณไม้และพืชผักสวนครัว ณ บริเวณริมถนน ซอย 11 สาย 3 ฝั่งขวา หมู่ที่12 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบหมายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าวฯอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี #WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย#บำบัดทุกข์บำรุงสุข #soilandwaterasourceoflife #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต#sustainablesoilandwaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน#SDGsforAll #ChangeforGood

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860