ประมวลภาพกิจกรรม

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โดยนายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมด้วยทีมงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน หน่วยงานส่วนราชการและเอกชนในตำบลช่องสาริการ่วมสืบสานและจัดงาน “โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บริเวณ  ฝายหนองโพธิ์ ซอย ๑๔ สาย ๓ - ๔ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดนางนพมาศ (วัยหวาน) การประกวดกระทงหมู่บ้านสวยงามและอนุรักษ์ธรรมชาติ ประกวดส้มตำลีลา และจัดท่าน้ำลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากภาคส่วนในการจัดงาน “โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 :: ประมวลภาพ ::

:: ภาพกิจกรรม ::

ประกาศ/ระเบียบ