ประมวลภาพกิจกรรม

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ ร่วมกับนักกายภาพบำบัด รพ.พัฒนานิคม พยาบาลวิชาชีพ รพสต.ช่องสาริกา และอสม. หมู่ ๗ หมู่ ๙ หมู่ ๑๒ ตำบลช่องสาริกา เพื่อเยี่ยมผู้ป่วย ในการประเมิน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม จำนวน ๕ ราย ผลปรากฎดังนี้

     ๑.นายเฟี๊ยม หมู่ ๗ ติดเตียง 
     ๒.นางผิน หมู่ ๗ ติดเตียง
     ๓.นายสุเทพ หมู่ ๙ ปกติ
     ๔.นายประทีป หมู่ ๙ ปกติ
     ๕.นายฒณัณพงษ์ หมู่ ๑๒ ติดเตียง

 

ประกาศ/ระเบียบ