ประมวลภาพกิจกรรม

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
 
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๘.๐๐ น. นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา พร้อมผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับหนูๆ บัณฑิตน้อยชาวช่องสาริกา ในจัดกิจกรรม “บัณฑิตน้อย” สำหรับนักเรียนทีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเตรียมอนุบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกันเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจลูกๆ หลานๆ ของเรา

ประกาศ/ระเบียบ