:: มาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ::

 arrow3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ไฟล์แนบicon pdf]

 arrow3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 [ไฟล์แนบicon pdf]

 arrow3 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 [ไฟล์แนบicon pdf]

 arrow3 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสธารณะ [ไฟล์แนบicon pdf]

pics topic 888

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860