:: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ::
arrow3 คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และนายทะเบียนพาณิชย์ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 คำสั่งมอบหมายงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860