:: รายงานอื่น ๆ ::
arrow3 รายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow3 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ (Local Performance Assessment Annual report ๒๐๒๐) [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860