:: แผนการดำเนินงาน ::
arrow mini รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini การประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860