:: แผนพัฒนาท้องถิ่น ::
new แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑-๒๕๖๕ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนชุมชนระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๓ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860