:: แผนจัดหาพัสดุ ::
arrow mini รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini ความก้าวหน้าการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini ความก้าวหน้าการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini ความก้าวหน้าการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini ความก้าวหน้าการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini ความก้าวหน้าการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini ความก้าวหน้าการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๓ พ.ย. ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕) [ไฟล์แนบicon pdf]
arrow mini แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ไฟล์แนบicon pdf]

:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

1444967461 1444967961 1444968349 1444968425 1444968851
1444967461 1444968720 1444968851 1444969123 1444969726
1490707925.jpg 1444970314 1444972272 1444995481 1445238860