หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 
 


นายชิตนรง วงษ์ทอง
กำนันตำบลช่องสาริกา
 
 


นายสมหมาย ขุนศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นางสาวน้ำอ้อย ศรีคร้าม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายนพพร เชียงศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายเพิ่มศักดิ์ หงษ์อุ่ม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นางจันทนา โชคพัฒนพงศ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายสิทธิพงษ์ เจริญสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายชูชีพ ใจสุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายสมบัติ ท้าวสาบุตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายสามารถ ศรีเดือน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10


นางสาวปรียาภรณ์ มาเหนี่ยง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11


นายขวัญฟ้า กรสุพรรณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12


นายธีรพงษ์ วงษ์ทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13