หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 


นายวิรัตน์ คีรีรัตน์
ประธานสภา อบต.
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3)
 


นายสุนทร สุขสว่าง
รองประธานสภา อบต.
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9)


นายมานพ เหล็กเพ็ชร
เลขานุการสภา อบต.
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11)
 
 


นางรัตนา เฉลยวาเรศ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นางอมรรัตน์ เข็มกลัด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นางสมจิตต์ สิงห์นิกร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายสมบุญ สิงห์ดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายดำรงค์ ธรรมขันตี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางสมจิต แสนล้อม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางจำเนียร สวนสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายพเยาว์ ชะเอมจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายเริงชัย เบิกบาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายสมพร เสมอชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นางกัญจะนา แสงแดง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายวิเชียร มุ่งหมาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายประหยัด สุระเกตุ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นางสุพัตรา ชัยศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายณรงค์ ป่าตาล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10