หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 
 


นายวิรัตน์ คีรีรัตน์
ประธานสภา อบต.ช่องสาริกา
โทร : 089-801-4682
 


นางรัตนา เฉลยวาเรศ
รองประธานสภา อบต.ช่องสาริกา
โทร : 089-537-2970


นายเจริญ หอมหวล
เลขาสภา อบต.ช่องสาริกา
โทร : 080-051-6856
 
 


นางสมจิตต์ สิงห์นิกร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 095-517-0943


นางสาววนิดา เชียงศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 081-946-5313


นายพเยาว์ ชะเอมจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 063-469-3291


นางกัญจะนา แสงแดง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 087-992-3538


นายวิเชียร มุ่งหมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 081-994-8417


นายปกรณ์ เกตุพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 086-089-5407


นายสมวงษ์ ใจสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 087-116-4800


นายดนุนัย บุญเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 089-117-6661


นายประสาน เอมวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร : 089-805-4379


นายวินัย ไตรอุดม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
โทร : 098-0904994