หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย) [ 24 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 24
 


 
กิจกรรม Big Cleaning Day [ 26 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 72
 
 
     


 
กิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี [ 26 ม.ค. 2564 ]  
อ่าน: 73
 


 
เข้าร่วมกิจกรรม ลพบุรีเมืองสะอาด [ 26 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 188
 
 
     


 
ส่งมอบชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน [ 7 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 238
 


 
ประชุมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา ( 7 พฤษภาคม 2563) [ 8 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 143
 
 
     


 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 294
 


 
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาส แบบบูรณาการ [ 13 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 500
 
 
     


 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ [ 13 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 269
 


 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์ วันครอบครัวและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 435
 
 
     


 
โครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 408
 


 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ) [ 21 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 315
 
 
     


 
กิจกรรม “ทหารวัยใส ใส่ใจสุขภาพชุมชน” [ 21 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 361
 


 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม.ประจำหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน “ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) [ 18 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 312
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 7