หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดการแพร่เชื้อโควิด-19 [ 20 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 28
 


 
รับมอบของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 [ 20 ก.ค. 2564 ]  
อ่าน: 499
 
 
     


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 52
 


 
ประชุมติดตาม แก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง และหารือถึงแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน [ 26 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 73
 
 
     


 
การประชุมแผนชุมชนระดับตำบล [ 26 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 95
 


 
บรรยายแนวทางการปลูกกัญชง โดยใช้ระบบเกษตร Smart Farming [ 25 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 112
 
 
     


 
กิจกรรมเวทีจุดประกาย ขายความคิด [ 11 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 139
 


 
รณรงค์ให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 19 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 162
 
 
     


 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาฯ [ 18 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 128
 


 
ลงพื้นที่ติดตามผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในตำบลช่องสาริกา [ 12 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 141
 
 
     


 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า) [ 7 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 202
 


 
กิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผน (พ.ศ.2561-2565)และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 26 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 270
 
 
     


 
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการลพบุรีเมืองสะอาด [ 4 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 327
 


 
การเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชั่นโรงเรียนช่องสาริกา [ 4 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 262
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 8