หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558  
 

ประเภท 1
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก
- โครงการลดความแออัดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2558
- โครงการประชาชน Healthy (ประชาชนตำบลช่องสาริกาสุขภาพดี)
- โครงการบ้านโรงเรียนวัดปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2558
ประเภท 2
- โครงการอาสาสมัครป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรและการปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยบนท้องถนน(เขตตำบลช่องสาริกา)
- โครงการคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปตำบลช่องสาริกา
- โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพในชุมชนตำบลช่องสาริกา
ประเภท 3 (ไม่มีโครงการ)
ประเภท 4
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และอนุกรรมการกองทุนฯ
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุนฯ
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2558 เวลา 08.55 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 563 ท่าน