หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
การให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล  
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศพร้อมคำชี้แจงเรื่อง การให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 โดยให้ผู้บริการขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBO e-Service) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) โดยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ลงนามในหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนงบการเงิน รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ยื่นไว้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัตืิธุรกรรมทางอิเล็กเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 11.06 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 222 ท่าน