หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
ประชาคมคัดเลือกตัวแทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา  
 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนราษฎรในหมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา เข้าร่วมการประชาคมคัดดเลือกตัวแทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายสมหมาย ขุนศรี ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเมตตาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 282 ท่าน