หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
สารสกัดไล่แมลง หมู่9  
 

นายจรูญ คชอินทร์ หมอดินอาสาประจำตำบลบ้านช่องสาริกาซึ่งได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในการใช้น้ำหมักชีวภาพจากการใช้สาร พด 2 และ ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุนชนในการใช้สารเคมีในการเกษตร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะจัดตั้งกลุ่มน้ำหมักชีวภาพขึ้น ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จึงมีการเรียกชาวบ้านและกลุ่มคนที่สนใจมาประชุมเพื่อทำการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มก็ได้แต่งตั้งนายจรูญ  คชรินทร์ เป็นประธานกลุ่มโดยใช้บ้านของนายจรูญ  คชรินทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๙ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีเป็นสถานที่ในการประชุมกลุ่มและใช้เป็นสถานที่ในการทดลองในการปฏิบัติเพื่อสาธิตให้กับกลุ่มคนที่สนใจในการทำน้ำหมักชีวภาพ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเช่น ผัก ผลไม้และพืชสมุนไพร  นมวัว  ลกหมูและปลาเป็นต้น ปี พ.ศ ๒๕๕๑ บริษัทเบทาโกรได้พากลุ่มน้ำหมักชีวภาพไปศึกษาดูงานที่จังหวัดขอนแก่น ในการใช้สมุนไพรไล่แมลงศัตรูพืชและสมาชิกกลุ่มได้ประชุมกันในวิธีการทำน้ำสกัดชีวภาพไล่แมลงจากพืชสมุนไพรจึงเกิดการทำอุปกรณ์ทำน้ำสกัดชีวภาพไล่แมลงจากพืชสมุนไพรต่อมาจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2560 เวลา 13.04 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 335 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย