หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียนสาย 4
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม.ประจำหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน “ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)  
 

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ช่องสาริกา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม.ประจำหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน “ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)
โดยมีนายประสงค์  บัวแย้ม  รองนายกอบต.ช่องสาริกา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายกฤษเรศ วัฒนาอุดม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทนปลัดอบต.ช่องสาริกาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 10.05 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 149 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player