หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 

 
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า)  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.
เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในหมา-แมว รวมทั้งเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากการถูกหมา-แมวกัด ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า)
ตามพระปณิธาน ศาสสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 09.42 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 139 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X