หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 

 
แบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA)  
 

🔉ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่เคยเข้ารับบริการหรือติดต่อประสานงานกับทาง อบต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA)
ตาม link ด้านล่างนี้
ขอบคุณค่ะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
https://itas.nacc.go.th/go/eit/bez2vj

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 11.11 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 219 ท่าน