หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 

 
โครงการ เจ้าคณะ ผู้ว่า พบพระ เยี่ยมวัด  
 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ วัดช่องสาริกาใน
นายพศวัตร์  รักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา ร่วมกันต้อนรับ
คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นำโดย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ
และเจ้าคณะตำบล
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ว่าที่ร้อยตรีทรงพล  แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พระสงฆ์ วัดในอำเภอหนองม่วง ในสถานการณ์โควิด ถวายเครื่องบริขาร เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ยารักษาโรค ตามโครงการ เจ้าคณะ ผู้ว่า พบพระ เยี่ยมวัด
เพื่อรับทราบข้อปัญหาในการดำรงรักษาวัด การปฏิบัติศาสนกิจในสถานการณ์โควิด ที่สำคัญเพื่อเพิ่มขวัญ และกำลังใจ แก่พระภิกษุ สามเณร และขอความร่วมมือให้ทางราชการ ผู้นำชุมชน ได้ช่วยกันอุปถัมภ์พระสงฆ์บำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 10.58 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 343 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X