หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 

 
กำหนดการรับวัคซีนเข็มที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค  
 

ขอเชิญผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่
- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคไตวายเรื้อรัง
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคอ้วน
- โรคมะเร็ง
- โรคเบาหวาน
ให้มารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 14.00 น.
ณ วัดเมตตาธรรม หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา
โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
(โดยวัคซีนเข็มที่ 2 คือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า กำหนดฉีดอีกประมาณ 3 สัปดาห์นับจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1)

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2564 เวลา 11.23 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 333 ท่าน