หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชาวช่องสาริการ่วมใจไปเลือกตั้ง  12 ต.ค. 2564 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครการเลือกตั้ง  8 ต.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2  20 ก.ย. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ  7 ก.ย. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการรับวัคซีนเข็มที่ 1 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป) และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค  23 ส.ค. 2564 155
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบลช่องสาริกา  3 ส.ค. 2564 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา  3 ส.ค. 2564 195
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  29 ก.ค. 2564 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอย Communjty Isolation   27 ก.ค. 2564 381
ข่าวประชาสัมพันธ์   #ประชาสัมพันธ์ อีก 5 วัน (30 มิถุนายน 2564) หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน ภดส.6)  26 มิ.ย. 2564 232
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการแบ่งปันน้ำใจเกษตรกรไทยสู้โควิด-19  16 มิ.ย. 2564 312
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบวัดการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ช่องสาริกา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA)  15 มิ.ย. 2564 218
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564  25 พ.ค. 2564 305
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  18 พ.ค. 2564 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนราษฎรหมู่ที่ 8 เข้าร่วมการประชาคมคัดเลือกตัวแทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8  18 พ.ค. 2564 328
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมคัดเลือกตัวแทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา  5 พ.ค. 2564 326
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา  3 พ.ค. 2564 193
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19  23 เม.ย. 2564 342
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการจัดการศัตรูมะพร้าว  19 เม.ย. 2564 256
ข่าวประชาสัมพันธ์   ไม่ฉีด ไม่พ่น ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19  19 เม.ย. 2564 271
  (1)     2      3      4