หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาคมคัดเลือกตัวแทนราษฎร เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสาริกา  5 พ.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา  3 พ.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด-19  23 เม.ย. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือในการจัดการศัตรูมะพร้าว  19 เม.ย. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ไม่ฉีด ไม่พ่น ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19  19 เม.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน  19 เม.ย. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีนวัตกรรมไทย  19 เม.ย. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล  19 เม.ย. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563  9 มี.ค. 2564 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ  9 มี.ค. 2564 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากจน  29 ม.ค. 2564 183
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น  8 ธ.ค. 2563 263
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การขอใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม โครงการพื้นที่ปันสุข  29 ต.ค. 2563 268
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการลงทะเบียน คนละครึ่ง  29 ต.ค. 2563 257
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษ๊ป้าย  29 ต.ค. 2563 251
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาพัฒนานิคม เรื่อง ให้ไปรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือจากการใช้จ่ายของช่างรังวัดคืน  15 ต.ค. 2563 292
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมชมรมผู้สูงอายุ  17 ส.ค. 2563 233
ข่าวประชาสัมพันธ์   เข้าร่วมประชุมหารือ กรณีรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลช่องสาริกา  6 ส.ค. 2563 202
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมราชการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอต้นแบบสุขภาพดี  6 ส.ค. 2563 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  14 ก.ค. 2563 179
  (1)     2      3