หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพัลลภ ภัทรบดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เอกสารประกอบการรับแจ้งขุดดิน-ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2554 [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
เอกสารการขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
คำร้องทั่วไปขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)