หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
ข้อบัญญัติ
 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
 
จัดสถานที่เตรียมงานเศรษฐกิจพอเพียงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา มีหลักแนวคิดในการพัฒนาตำบลโดยมีการจัดทำแผนพัฒนาตำบลจากคณะผู้บริหาร ร่วมกับแกนนำ ท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนร่วมกันจัดทำแผนที่มุ่งเน้น การพึ่งตัวเอง เรียนรู้จากข้อมูลประสบการณ์จริง "การพัฒนาระบบสุขภาวะชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" จึงเป็นแผนในการพัฒนาตำบลหนึ่งที่จะขับเคลื่อนงานไปเชื่อมกับงานอื่นแต่ละด้านเพื่อให้เกิดการการขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน โดยเน้นการพัฒนาให้ประชาชนในตำบลช่องสาริกา "มีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างพอเพียง" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ม.ค. 2558 เวลา 10.23 น. โดย สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 1060 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 1/9
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 2/9
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 3/9
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 4/9
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 5/9
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 6/9
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 7/9
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 8/9
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่
ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X