หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียนสาย 4
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
    เลขที่ 255 หมู่ที่ 1 ถนนลพบุรี - หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา
    อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
    โทรศัพท์:036-705-060
    โทรสารกองคลัง:036-705-062
 
     
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย
     
     
     
     
     
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player