หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต.ช่องสาริกา
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิโรบล พันธ์พูลวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจำเนียร ผลพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนิวัฒนา เจริญวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางกชพรรณ รุ่งนาคินทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา