หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
..........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-705-060
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางสาวนิตยา อินทานุภาพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.


นางสาวโชคสมร จิระออน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 036-705-060-11
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจำเนียร ผลพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 036-705-060-15


นายนิวัฒนา เจริญวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 036-705-060-13


นางสาวนิตยา อินทานุภาพ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 036-705-060-16


นางสาวพนารัตน์ ป่านแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 036-705-060-19