หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
 
 


นายนิวัฒนา เจริญวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอริย์ธัช จินดาวงษ์
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน


ว่าที่ร้อยตรีเอกภูมิ โคตรเคน
ผช.จนท.ธุรการ


นางลัดดาวัลย์ ปิ่นวันนา
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ)


นายวัชรินทร์ เหล็กเพ็ชร
ผช.ช่างไฟฟ้า


นายอัครเดช วงศ์ษา
ปฏิบัติหน้าที่งานประสานกิจการประปา


นายวีรพงษ์ ชูก้าน
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา)


นายณรงค์ศักดิ์ สันติเพ็ชร
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา)


นายจรัญ จินดาวงษ์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปา)


นางสาวนภาพร สินสม
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านเอกสารทั่วไป)