หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
นมัสการหลวงปู่สรวง วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
พืชเศรษฐกิจจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ช่องสาริกา
นายพศวัตร์ รักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 082-3578933,
081-9480267,
098-9808050
 
 
 


นายกฤษเรศ วัฒนาอุดม
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.
 
 


นางพิมพ์ชนิสร เทียนสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
รักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)


นางพิมพ์ชนิสร เทียนสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา


นางสาวนภัสกร บ่อทรัพย์
นักวิชาการศึกษา


นางอำนวย อินทนาคา
ครู (คศ.2)


นางสาวภคมน จุลสวัสดิ์
ครู (คศ.2)


นางสาวนุชนาถ ศรีภูมิ
ครู (คศ.1)