ประมวลภาพกิจกรรม

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ "การทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ"

วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา นายพัลลภ ภัทรบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๓ พร้อมด้วย นางจันทร์วิภา ภัทรบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม เขต ๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา และกลุ่มสตรีตำบลช่องสาริกาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับสตรีและกลุ่มสตรีในจังหวัดลพบุรี จากการทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกาศ/ระเบียบ